تجلیل از مدیران عامل و اجرایی مراکز نیکو کاری توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)

 

تجلیل از مدیران عامل و اجرایی مراکز نیکو کاری توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)

 

تجلیل از مدیران عامل و اجرایی مراکز نیکو کاری توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)

 

مهندس فتاح رئیس کمیته امداد خمینی (ره)

 

اطلاعیه ها
اطلاعیه تبریک
اطلاعیه ترحیم
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت